Spelar ägarandel i bostad någon roll vid bodelning enligt sambolagen?

FRÅGA
Jag och min sambo införskaffade en lägenhet för gemensamt boende och på köpeavtalet (det avtal som skrivs mellan köpare och säljare) står jag med 34% ägarandel och min sambo med 66% ägarandel av lägenheten. Vi har inget samboavtal. Skall vi dela på lägenheten enligt fördelningen i köpeavtalet eller går sambolagen över köpeavtalet vid en bodelning ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om era ägarandelar i lägenheten spelar någon roll vid bodelningen. Regler som berör bodelning mellan sambor hittar du i sambolagen (SL).

Samboegendom

Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Precis som du skriver är eran gemensamma lägenhet samboegendom och ska ingå i bodelningen (3§ SL).

Bodelning

Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8§ SL). Det betyder att oavsett om ni har olika ägarandelar i lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta beror på att ni som du skriver inte har något samboavtal. Om ni inte har ett samboavtal är det som sagt sambolagens regler som gäller. Vad som står i köpeavtalet har ingen betydelse utan en likadelning ska ske.

Samboavtal och föravtal

Utifrån hur du har ställt frågan kan jag inte utläsa om ditt samboförhållande har upphört eller inte. Har samboförhållandet inte upphört har ni all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9§ SL).

Om du och din sambo står inför ett omedelbart upphörande av samboförhållandet kan ni upprätta ett föravtal. Då kan du och din sambo avtala om hur egendomen ska fördelas i den kommande bodelning, vilket är vad som kallas föravtal (10§ SL).

Slutsats

Det spelar alltså ingen roll att era ägarandelar i lägenheten inte är olika stora utan den ska delas lika mellan er. Beroende på i vilken situation du och din sambo befinner er i finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal eller föravtal för att kunna reglera bodelningen. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta något sådant avtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Fick du svar på din fråga?