Spela upp ljudbok inom privat bokklubb, kränkning av upphovsrätten?

2016-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Om jag besitter ett litterärt verk som spelas upp som ljudbok eller ebook, får jag lov att överföra besittningen till personer inom en begränsad intressesfär (till exempel en privat bokklubb eller liknande) ?MvhJonas
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen. Det framgår av 1 kap. 1 § att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Av 2 § framgår det att upphovsmannen har ensamrätt på att förfoga över verket genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Vill någon annan än upphovsmannen framföra verket för offentligheten, måste upphovsmannens tillstånd inhämtas först. I paragrafens tredje stycken anges de situationer då verket anses gjort tillgängligt för allmänheten. I din fråga skriver du att du vill spela upp en ljudbok inom en privat bokklubb. Att endast spela upp ett verk inför t.ex. en privat vänkrets innebär inte att verket gjorts tillgängligt för allmänheten, eftersom inte vem som helst får lov att delta i sammankomsten. Dock anges det i fjärde stycket att framföranden inom en sluten krets jämställs med en överföring till allmänheten, om framförandet utgör en del av en förvärvsverksamhet. Det är således inte tillåtet att framföra ett verk (utan tillstånd) för en privat grupp människor, om det rör sig om förvärvsverksamhet. Med andra ord, så länge framförandet endast är tillgängligt för en sluten personkrets (där inte för vem som helst som får/kan delta) och framförandet inte sker i ett förvärvssyfte, utgör detta inte någon kränkning av upphovsrätten.

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (897)
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?
2020-10-16 Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?
2020-10-11 Får man använda sig av ett företags logga?
2020-10-03 Rätt till tavlor som jag säljer?

Alla besvarade frågor (85175)