Sparpengar som enskild egendom för sambo

FRÅGA
Om jag blir sambo hur kan jag då göra mina sparpengar till enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När ett samboförhållande tar slut så delas samboegendomen mellan parterna i en bodelning om någon av parterna begär det enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Den egendom som innefattas i begreppet samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag enligt 3 §, bostad finns i SamboL 5 § och bohag regleras i 6 §. Inte någonstans finns det omnämnt att pengar, varken löpande inkomster i form av lön eller sparade pengar, innefattas i samboegendomen vilket innebär att den inte räknas med vid en bodelning.

Enskild egendom är en företeelse i äktenskap som reglerar förhållanden där utgångspunkten är att giftorättsgodset delas lika mellan parterna och att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Det är alltså ett sätt att sätta äktenskapsbalken ur spel eftersom huvudregeln där säger att parterna delar på allt.

I samboförhållanden är huvudregeln att samborna enbart delar det som är gemensamt införskaffat och kan härleds till det gemensamma hushållet, alltså boendet och bohaget, normalt sett möbler och inredning som införskaffats till det gemensamma hushållet. Det man har med sig in räknas alltså inte heller in i samboegendomen (om man inte vill förstås). Inte ens bilar innefattas av sambolagen trots att det är en naturlig del av ett gemensamt hushåll. Här måste man snarare avtala om man vill fördela egendomar på ett annat sätt, t ex om den ena parten skulle gå bort.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2598)
2020-04-04 Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?
2020-04-03 Våldsam sambo vägrar flytta
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

Alla besvarade frågor (78747)