Sparkonto till sonen - kan man ändra utbetalningsvillkoren?

2017-02-28 i EKONOMI
FRÅGA
bank-konto swebank robur fonder AB Vi föräldrar tycker inte vårt gemensamma barn är moget att förvalta de pengar vi har sparat till hans 18 årsdag att användas till körkort och lite studiehjälpspengar. Går det att ändra villkor innan pojken fyller 18 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror på hur ni har lagt upp sparandet. Om ni har öppnat kontot i eget namn är det ni som disponerar över pengarna och kan själva välja när ni ger pengarna till er son.

Men jag uppfattar det som att ni har öppnat ett konto i er sons namn. I princip saknas det då möjlighet för banken att hålla inne med pengarna efter det att er son fyllt 18 år. Enligt 4 § gåvolagen anses en gåva fullbordad när banken mottagit gåvan för gåvotagarens räkning. Detta innebär i praktiken att banken är förhindrad att lämna ut pengarna till någon annan än er son, och att pengarna övergår i hans ägo när han blir myndig.

Som förutsättning för bestämmelsens tillämplighet har dock uttryckligen fastslagits, att givaren inte får ha förbehållit sig rätt att »förfoga» över medlen. Om ni i avtalet med banken förbehöll er rätten att förfoga över medlen kan det alltså finnas en möjlighet för er att ta ut pengarna för egen räkning, och därmed avvakta med att ge pengarna till er son.

Den springande punkten är dock vad som står i avtalet. Jag föreslår att ni kontaktar banken och hör er för om vilka möjligheter som står er till buds.

Lycka till med allt!

Vill ni ha mer hjälp eller vägledning är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?