Sparkapital vid samboende

FRÅGA
Hej. Jag har en fråga rörande inkomst/sparande/arv/samboskap/separation:Jag ska bli sambo med en kvinna, och vi kanske också ska skaffa barn i framtiden.Jag tjänar 50 000 kr netto (dvs efter skatt), medan hon endast tjänar 12 000 kr netto (dvs efter skatt). Vissa år kan det vara så att hon inte jobbar alls (hon är egenföretagare, så hon kan inte heller uppbära a-kassa), dvs vissa år har hon ingen beskattningsbar inkomst.Om vi börjat att sambo, men sedan separerar efter några år, om jag då personligen (dvs i mitt namn, mitt sparkonto, privat, med min inkomst) under vårt samboskap har lagt (t ex sparkonto) undan 20 000 kr i sparkapital (eller investerat i t ex fastigheter eller värdepapper/aktier) varje månad, har hon då någon juridisk rätt att kräva en del av mitt sparkapital, eller en del av mina investeringar i fastigheter, värdepapper/aktier?Ovanstående fråga gäller både i ett scenario där vi har fått barn, samt även där vi inte har fått några barn (hon har ett 10-årigt barn sedan tidigare, skall tilläggas). I scenariot där vi skulle ha gemensamma barn, så gäller frågan dels om vi har delad vårdnad, samt dels om hon skulle få ensam vårdnad.En annan fråga jag har, är vad som händer om vi börjar sambo nu, och så efter 5 år så ärver jag en frimärkssamling värd 1 miljon, och så separerar jag och min sambo efter ytterligare en tid (1-3 år), har hon då rätt att kräva något av den samlingen (fysiskt, eller i pengavärde)?Ovanstående fråga gäller även om vi fått barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor har ingen arvsrätt efter varann utan det har endast äkta makar. Vill man som sambor ärva varann krävs att man upprättar testamente.

När ett samboförhållande upphör skall, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas enligt 8 § Sambolag (2003:376) (SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning enligt 3 § SamboL. Privat sparkapital utgör alltså inte samboegendom och skall således inte heller ingå i en bodelning.

Skulle ni får ett gemensamt barn utan att vara gifta behöver faderskapet bekräftas enligt 1 kap. 3 § Föräldrabalk (1949:381) (FB). Bekräftelsen av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer enligt 1 kap. 4 § FB. Enligt samma paragraf skall bekräftelsen också skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Bekräftelsen får göras även före barnets födelse enligt 1 kap. 4 § 2 st. FB. Tills dess att bekräftelsen är gjord står barnet under vårdnad av modern ensam enligt 6 kap. 3 § FB.

I samboegendom ingår aldrig arv som erhålls med förbehåll om att egendomen skall vara enskild enligt 4 § SamboL och kan då ej heller vara föremål för bodelning. I sambors gemensamma bohag, vilket ska ingå i en bodelning, avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk enligt 6 § SamboL. En frimärkessamling utgör därmed inte gemensamt bohag om det inte på något vis kan ses som avsett för det gemensamma hemmet.

Lagregleringen här ser likadan ut vare sig ni har gemensamma barn eller inte.

Sambolagen hittar du här.

Föräldrabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?