FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler11/10/2018

SOU 2017:84 Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Hej! Har ni någon koll på vad som hände med denna utredning? Kommer regeringen att fatta nåt beslut inom kort eller har det blivit nedlagt?

SOU 2017:84 Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du kollar här på riksdagens hemsida kan du följa lagstiftningskedjan.

Det har inte hänt något med utredningen sedan slutet på 2017 och jag kan tyvärr inte svara på varför. Antingen utreds frågan fortfarande eller så har processen avstannat. Om processen fortskrider kommer en proposition att presenteras. Därefter eventuellt en ny lagstiftning.

Vänligen,

Louise AnderssonRådgivare