Sommarstuga som förtida arv

Hej!

Min mamma äger en sommarstuga i Stockholms skärgård som hon vill skriva över på mig som ett förtida arv. Sommarstugan är betald så hon har inga lån på den. Mamma har en del andra tillgångar, och jag har två syskon som också kommer att ärva henne den dagen hon dör. Vad krävs och vart vänder vi oss för att skriva över sommarhuset på mig? Behöver mina syskon vara med när vi gör det?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förtida arv finns i ärvdabalken. Vad en arvlåtare (din mamma) ger sin bröstarvinge (dig) när hon fortfarande är i livet anses utgöra ett förtida arv om inte något annat har föreskrivits, exempelvis i gåvobrevet (6 kap. 1 §). Eftersom din mamma vill ge dig sommarstugan som ett förtida arv behöver ni alltså inte göra en anteckning om det i gåvobrevet.

Värdet av sommarstugan räknas när din mamma avlider av från din arvslott, din tredjedel av din mammas kvarlåtenskap. Om värdet av sommarstugan överstiger din framtida arvslott är du inte skyldig att ersätta dina syskon för skillnaden, förutsatt att de fortfarande utfår sin laglott (6 kap. 4 §). Om värdet av sommarstugan däremot utgör så stor del av din mammas kvarlåtenskap att dina syskon inte utfår sin respektive laglott (hälften av arvslotten, i ert fall har varje syskon rätt till en sjättedel av din mammas kvarlåtenskap som sin laglott) ska gåvans värde jämkas så att de kompenseras (7 kap. 4 §). I praktiken löses detta genom att du ersätter dina syskon med pengar eller genom att de får en andel av sommarstugan.

För att skriva över huset på dig behöver din mamma göra en fastighetsöverlåtelse till dig. Regler om fastighetsöverlåtelser finns i jordabalken. Ni behöver upprätta ett skriftligt gåvobrev där din mamma uttrycker att hon vill ge dig sommarstugan och som både du och din mamma skriver under. (4 kap. 1 §). Därefter ska du söka lagfart för huset inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades (20 kap. 1 & 2 §§). Du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Dina syskon behöver inte vara närvarande när gåvobrevet upprättas.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning