Sommarstuga och samboskap

FRÅGA
Hej! Jag har en sommarstuga. Jag ska nu flytta ihop med min sambo och är lite fundersam vad som händer med sommarstugan om vi går isär? Han har sagt att han vill skriva samboavtal på vårt boskap och jag är fundersam på om jag kan förlora sommarstugan då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag klara ut några begrepp.

Det är bara den egendom som hänför sig till sambolivet som är relevant här, det vill säga ”samboegendomen”. Det enda som kan bli aktuellt vid en samboseparation är primärbostad och gemensamt bohag (inte boskap som det står i frågan, som är en benämning på djur). Allting annat faller utanför och således är bilar, aktier, bankmedel, fritidshus osv inte relevant. Likaså faller sådant som du eller din sambo hade innan samboförhållandet utanför, då det inte är hänförligt till sambolivet.

Det som är samboegendom är menat att delas jämt sinsemellan. Ett lagstadgat undantag är just att sådan egendom som den enda sambon fått genom testamente med förbehåll för att det ska vara enskild egendom, så som du beskriver. Hade det inte varit så, hade den ändå varit undantagen samborätten, då det av 7 § sambolagen framgår att all egendom som endast används för fritidsändamål undantas samboegendom.

Ett samboavtal är en bodelningsteknisk manöver som reglerar vem som har rätt till vad vid en eventuell separation. Det är således inte något ni kan skriva för att något ska vara gemensamt direkt. Vidare så är det så att för närvarande gäller att ett samboavtal kan inskränka bodelningsrätten, dvs. föreskriva att en bostad inte ska vara med eller att inget eller bara delar av bohag ska vara med. Det kan dock inte reglera åt andra hållet, dvs. något utöver vad som är samboegendom, enligt vad jag skrev ovan ska ingå i bodelningen. Sommarstugan kan alltså inte ingå i en bodelning, oavsett vad som står i ert samboavtal, om jag tolkat din fråga rätt.

Vad som behöver göras om du vill att ni ska äga sommarstugan lika är att du skriver ett gåvobrev för hälften av egendomen. Detta kan våra jurister hjälpa dig med på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?