FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/01/2019

Solidariskt medansvar för ett handelsbolags förpliktelser

En part i ett HB har utan den andres vetskap begått skattebrott , som resulterat i en stor skatteskuld. Åklagaren har valt att enbart åtala den part som begått handlingarna. Den andre frias helt ( Blir ej åtalad )

Är det solidariska ansvaret för skatteskulden absolut i ett fall som detta? Trots brottslig handling av en part. Finns några liknande rättsfall.

Jag tänker då inte på regressrätt att stämma kompanjonen( finns inga pengar) utan om man kan hävda till skatteverket/kronofogden att det inte ska vara ett solidariskt ansvar för skulden då ett brott begåtts?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du uppger gäller ett solidariskt ansvar för bolagets angelägenheter. Av 2 kap. 14 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag framgår dock att en bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat bolaget när han fullgör sina uppgifter ska ersätta dessa.

Det är sålunda möjligt att åberopa att den bolagsman som skadat bolaget ensamt ska ersätta skadorna mot bolaget. Detta innebär följaktligen att du som annan bolagsman har fått en fordran (s.k regressrätt) gentemot den orsakande bolagsmannen, vilket innebär att du eller bolaget, som en förlängning av bolagsmännens solidariska ansvar för bolagets förpliktelser, har rätt att få ersättning av din medbolagsman för det belopp som utkom dig.

Det finns alltså inga undantag från det solidariska betalningsansvaret. Ansvaret är strikt och innebär att den som innehar fordringen kan rikta anspråk mot vem som helst inom bolaget. Du kan endast erhålla en regressfordran gentemot den skadevållande bolagsmannen.

Vänligen,
Francisco StråhleRådgivare
Hittade du inte det du sökte?