Solidariskt lån och eventuell betalningsskyldighet för efterlevande maka och barn

2017-05-20 i Avtal
FRÅGA
Min man och hans fyra syskon och två av syskonens makar ska ta ett solidariskt lån om 11 MSEK för att kunna köpa flera andelar i en sedan tidigare delägd jord- och skogsbruksfastighet. Fram till nu har de varit 10 delägare men nu vill kusinerna bli utlösta så fyra delägare ska få betalt för sina andelar. För att de fem syskonen ska kunna behålla gården har de valt att ta in två av de ingifta som nya delägare. Jag är inte med.Om min man nu tar ett gemensamt lån med dessa 7 personer, varav hans andel motsvarar 10 % och bordern med fru har motsvarande 80 %, betyder det att min man skulle kunna bli betalningsskyldig för hela lånet? Om min man, vi är 60 år, skulle gå bort före mig blir jag då ansvarig för hans del? Eller våra barn?
SVAR

Hej,

Din fråga kan delas upp i två delar, nämligen huruvida din man kan bli betalningsskyldig för hela lånet samt om du och dina barn kan bli betalningsskyldiga för din mans lån för det fall han går bort före er.

1. Betalningsskyldighet för gemensamt lån

När man tar gemensamt lån är utgångspunkten att man svarar för sin del av lånet. Som utgångspunkt kan alltså långivaren endast kräva att få 10 % av lånet från din man. Nu verkar det emellertid som att din man och övriga låntagare ska ta ett solidariskt lån. Ett solidariskt lån innebär att långivaren kan kräva var och en av låntagarna på hela lånesumman. Om långivaren inte får betalt av övriga låntagare, kan vederbörande vända sig till din man och kräva hela lånesumman. För det fall din man betalar mer än det han själv är skyldig att betala för sin egen del, uppstår en så kallad regressrätt gentemot övriga låntagare. Regressrätten innebär att han har rätt att kräva övriga låntagare på betalning för den summa han har fått betala åt dem. Risk finns för att han inte får tillbaka pengarna på kort sikt om övriga låntagare inte har betalningsförmåga.

2. Betalningsskyldighet för efterlevande maka och barn

Betalningsskyldighet föreligger enbart för de som har ingått låneavtalet. Långivaren kan alltså inte rikta anspråk mot någon annan än låntagarna. Om din man skulle gå bort före dig och dina barn, kommer samtliga skulder att betalas ur dödsboet, dvs. den egendom han efterlämnar. Om det återstår tillgångar, kommer dessa att fördelas till dig och era barn enligt testamente eller enligt lag. Om hans skulder inte kan täckas med hans tillgångar, kommer långivaren troligtvis att kräva övriga låntagare, vilka han har tagit det solidariska lånet med, på motsvarande summa. Finns det fortfarande skulder kvar, kommer dessa att avskrivas. Du och era barn påverkas enbart i den meningen att ert arv kan minska.

Du är välkommen att höra av dig till mig om något i mitt svar är oklart.

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1534)
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?
2021-09-06 Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?

Alla besvarade frågor (95746)