Solidariskt betalningsansvar för lån

2017-08-16 i EKONOMI
FRÅGA
Kan ett bottenlån för ett fastighetsförvärv som tecknats av flera låntagare, gemensamt lån, vara antingen solidariskt eller med begränsat ansvar för varje enskild låntagare? Vad är vanligast?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dock är detta inte en juridisk fråga och hör oftast inte till de frågor som vi svarar på men jag kan göra ett undantag i detta fall.

Det enklaste du kan göra är att höra med banken vad dem är villiga att gå med på. Det bästa är om du kan få till ett avtal där ni bara blir betalningsansvariga för er del. Är ni solidariskt betalningsansvariga för lånet så innebär detta att banken kan vända sig till vem som helst av er för att kräva in betalning. För det fall att du exempelvis betalar av 1/3 av skulden så kan de ändå kräva dig på resterande del av lånet. Skulle de göra det så får du dock en fordran på de övriga låntagarna vilket du kan driva in i efterhand. Om man vill komma runt detta och man är två låntagare så får man skriva halva lånet på dig och halva lånet på någon annan. Då blir ni var för sig betalningsskyldiga för halva lånet. Detta är dock under förutsättning att banken går med på det. Det går tyvärr inte att svara på vad som är vanligast utan det är helt upp till banken avgöra vilket avtal de vill ingå med dig som låntagare. Min rekommendation är därför att höra av sig till banken och se vad ni kan komma överens om, men försök att så långt som möjligt se till att du enbart blir betalningsansvarig för din egen del!

Är det något annat så är det bara att höra av sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (460)
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri

Alla besvarade frågor (97674)