FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/01/2016

Solidariskt ansvar vid utträde ur handelsbolag

Min sambo driver ett handelsbolag med sin före detta? Båda är överens om att hon ska kliva av och överlåta allt till honom. Företaget har en del tillgångar i form av en fastighet med bohag, några fordon osv men även en del skulder. Kommer hon att få med sig sin andel (solidariskt ansvar) av skulden vid utträde eller stannar den med handelsbolaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om handelsbolag finner du i 2 kapitlet lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Viktigt att notera är att ett handelsbolag enligt 2 kap. 28 § HBL ska bestå av minst två bolagsmän. En ensam bolagsman tillåts, enligt samma bestämmelse, i maximalt sex månader sedan träder bolaget i likvidation.

En bolagsman är personligt ansvarig för alla skulder som handelsbolaget fått under den tiden som denne har varit en bolagsman. Vid ett utträde ur handelsbolaget är personen fortfarande ansvarig för uppkomna skulder under dennes tid som bolagsman. Vid utträdet är man dock inte ansvarig för nyuppkomna skulder. Detta regleras i 2 kap. 22 § HBL. Värt att notera är dock att borgenärerna kan kräva vilken bolagsman de önskar på hela skulden då ansvaret är solidariskt enligt 2 kap. 20 § HBL.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000