Solidariskt ansvar vid utträde ur handelsbolag

2016-01-29 i Bolag
FRÅGA
Min sambo driver ett handelsbolag med sin före detta? Båda är överens om att hon ska kliva av och överlåta allt till honom. Företaget har en del tillgångar i form av en fastighet med bohag, några fordon osv men även en del skulder. Kommer hon att få med sig sin andel (solidariskt ansvar) av skulden vid utträde eller stannar den med handelsbolaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om handelsbolag finner du i 2 kapitlet lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Viktigt att notera är att ett handelsbolag enligt 2 kap. 28 § HBL ska bestå av minst två bolagsmän. En ensam bolagsman tillåts, enligt samma bestämmelse, i maximalt sex månader sedan träder bolaget i likvidation.

En bolagsman är personligt ansvarig för alla skulder som handelsbolaget fått under den tiden som denne har varit en bolagsman. Vid ett utträde ur handelsbolaget är personen fortfarande ansvarig för uppkomna skulder under dennes tid som bolagsman. Vid utträdet är man dock inte ansvarig för nyuppkomna skulder. Detta regleras i 2 kap. 22 § HBL. Värt att notera är dock att borgenärerna kan kräva vilken bolagsman de önskar på hela skulden då ansvaret är solidariskt enligt 2 kap. 20 § HBL.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (689)
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?

Alla besvarade frågor (88261)