FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar14/03/2018

Solidariskt ansvar - nackdel med att kräva en på all betalning?

Om man är en entreprenör och lånar ut en miljon kronor till 4 stycken uppfinnare, för att dem ska tydligen söka patent för deras gemensamma uppfinning, och eftersom en av Gäldenärerna är enklast och simpel att handskas med bestämmer sig Borgenären att kräva henne på hela beloppet.

Detta ska ju funka med solidariskt ansvar, men finns det några nackdelar för Borgenären att kräva pengar på bara en person denna situation?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej, det finns ingen direkt nackdel för borgenären att kräva endast en av gäldenärerna på alla pengarna.

Solidariskt ansvar innebär just att var och en av gäldenärerna har skyldighet att betala hela summan till borgenären. (2 § skuldebrevslagen)

Borgenären kan alltså välja att vända sig till gäldenären som är enklast att handskas med och kräva hela beloppet av henne. Men har borgenären väl fått hela beloppet av någon av gäldenärerna så kan borgenären inte vända sig till en annan gäldenär och kräva ut samma summa en gång till, utan när borgenären väl fått den avtalade summan så kan inte borgenären kräva mer.

Om gäldenären som är enklast att handskas med betalar även de andra gäldenärernas andelar till borgenären har gäldenären som betalade så kallad regressrätt mot de andra gäldenärerna. Regressrätt innebär att den gäldenär som betalat mer än sin egen andel i sin tur har rätt att kräva de andra gäldenärerna på betalning för beloppet hon lade ut för dem.

Det finns alltså ingen nackdel för borgenären att kräva hela beloppet av den gäldenär som är enklast att handskas med. Det blir istället den gäldenärens ansvar att sedan kräva de andra gäldenärerna på betalning.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Annelie BurströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?