FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/09/2021

Solidariskt ansvar i handelsbolag

Hej! vad gäller om ett handelsbolag går i konkurs och bara den ena bolagsmannen har pengar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Solidariskt ansvariga

Enligt 2 kap. 20 § lag om handelsbolag och enkla bolag så är alla bolagsmän personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder som företaget har. Vid en konkurs så måste de enskilda delägarna tillsammans betala borgenärernas fordringar. Om någon inte har råd att betala måste övriga bolagsmän täcka upp för att betala skulderna.

Regress

Regressrätt innebär att den som betalat har rätt att kräva sina pengar åter. Av 2 kap. 12 § lag om handelsbolag och enkla bolag följer att en bolagsman, under bolagets bestånd, inte har rätt att göra gällanden en fordran mot annan bolagsman om fordran är på grund av; utgifter för bolagets räkning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats. Av rättsfallet NJA 2016 s. 625 följer att en bolagsman som betalat en bolags skuld saknar rätt att göra gällande en fordran mot andra bolagsmän till följd av betalningen annat än genom den slutreglering som ska ske när bolagsförhållandet avvecklas genom skifte. Bolagsmännen har dock möjlighet att i enlighet med 2 kap. 1 § andra stycket lag om handelsbolag och enkla bolag, uttryckligen eller konkludent, avtala om att regress får göras gällande under bolagets bestånd, dvs. före slutreglering genom skifte.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit EsheteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000