Solidariskt ansvar i handelsbolag

2021-09-29 i Bolag
FRÅGA
Hej! vad gäller om ett handelsbolag går i konkurs och bara den ena bolagsmannen har pengar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Solidariskt ansvariga

Enligt 2 kap. 20 § lag om handelsbolag och enkla bolag så är alla bolagsmän personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder som företaget har. Vid en konkurs så måste de enskilda delägarna tillsammans betala borgenärernas fordringar. Om någon inte har råd att betala måste övriga bolagsmän täcka upp för att betala skulderna.

Regress

Regressrätt innebär att den som betalat har rätt att kräva sina pengar åter. Av 2 kap. 12 § lag om handelsbolag och enkla bolag följer att en bolagsman, under bolagets bestånd, inte har rätt att göra gällanden en fordran mot annan bolagsman om fordran är på grund av; utgifter för bolagets räkning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats. Av rättsfallet NJA 2016 s. 625 följer att en bolagsman som betalat en bolags skuld saknar rätt att göra gällande en fordran mot andra bolagsmän till följd av betalningen annat än genom den slutreglering som ska ske när bolagsförhållandet avvecklas genom skifte. Bolagsmännen har dock möjlighet att i enlighet med 2 kap. 1 § andra stycket lag om handelsbolag och enkla bolag, uttryckligen eller konkludent, avtala om att regress får göras gällande under bolagets bestånd, dvs. före slutreglering genom skifte.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (746)
2021-10-18 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuld till KFM?
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag

Alla besvarade frågor (96475)