Solidariskt ansvar i handelsbolag

2015-02-22 i Bolag
FRÅGA
Hej! Tidigare drev jag tillsammans med en kollega ett HB som vi senare avregistrerade. Kollegan som skötte biten med bokföring etc missade i slutskedet att lämna in arbetsgivaredeklarationen och nu har vi en skuld att betala. Personen i fråga vägrar att betala sin del och vill att jag betalar hela summan. Jag får heller inte tag på personen.. Jag betalar gärna halva beloppet för att sedan kunna skriva av det hela för gott. Men hur går jag tillväga? Kan jag betala halva summan och skriva av ''min del'' som juridisk person.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Till skillnad från aktieägarna i ett aktiebolag är bolagsmännen i ett handelsbolag personligt solidariskt ansvariga gentemot utomstående. Detta innebär att de tillsammans svarar med sin privata förmögenhet för de förpliktelser som handelsbolaget åtar sig. Det solidariska ansvaret, som stadgas i 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag, medför att bolagsborgenärerna (de som har fordringar mot handelsbolaget) kan kräva vilken bolagsman de vill på hela fordringen. Det ska tilläggas att fordringar kvarstår även mot ett likviderat, avvecklat, handelsbolag.

För din del innebär detta att du inte kan betala av halva summan med befriande verkan, om bolagsborgenären kräver dig på hela beloppet. I så fall är du skyldig att täcka hela fordringen. Dock har du i en sådan situation rätt att återkräva halva fordringssumman av din kollega (regressrätt).

MVH

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll