Söka uppehållstillstånd efter avslag på första ansökan

En familj från Pakistan som sökte skydasyl i Sverige var utvisat tillbaka och träffar samma problemer där. Hur länge behöver de vänta tills de kan komma tillbaka? och kan de få uppehållstillstånd om de söker asyl igen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Hur länge behöver familjen vänta innan de får komma tillbaka till Sverige?

När en person fått avslag på sin asylansökan får denne inte stanna kvar i Sverige utan måste oftast åka tillbaka till sitt hemland. Om personen inte lämnar landet inom den tid som står i beslutet kan han få ett återreseförbud. Återreseförbudet innebär att personen inte får återvänts till Sverige eller till något annat av Schengenländerna inom en viss tid (UtlL 12 kap. 15 a §).

Om familjen i ditt fall har fått ett återreseförbud, får de inte komma tillbaka till Sverige inom den angivna tiden i beslutet. Om de inte har fått ett återreseförbud, finns det inget direkt förbud för familjen att resa till Sverige, t.e.x. på turistvisum.

Söka uppehållstillstånd igen

Ett beslut om utvisning slutar gälla 4 år efter att beslutet vunnit laga kraft (UtlL 12 kap. 22 §). Efter dessa 4 år kan familjen söka asyl igen. Med andra ord, även om familjen reser tillbaka till Sverige tidigare t.e.x. på turistvisum, har de inte möjlighet att få asyl först efter 4 år.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Återkom gärna om du har några fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”