Söka ensam vårdnad?

2018-01-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och mitt ex har två barn ihop. De är 9 och 5. Jag flyttade 26 mil, pga att mitt kontaktnät (all släkt) finns här, samt att jag träffade någon här. Exet skrev över 5-åringen frivilligt, och har knappt kontakt med barnet alls. Ifråga med detta barn, finns en historik av både psykisk och fysisk misshandel från pappan. Pappan var dessutom full så gott som varje dag förut och elak mot både mig och barnen (främst 5-åringen).Exet och 9-åringen bor hos min fd svärmor och exet dricker ej just nu. Däremot sköter farmodern allt med barnet, hygien, läxor osv. Barnet säger själv att hon tar ansvaret. Ofta är håret otvättat, naglar ej klippta osv, när barnet kommer. 9-åringen hälsar på här, och har så gjort flera gånger efter flytten. 5-åringen har hälsat på pappa en gång på ett halvår, och pappan ringer aldrig och vill prata. 9-åringen vill egentligen ej byta skola, därför sa jag ej emot att h*n stannade hos farmor, för att jag ej visste hur mitt eget liv skulle bli just då. Mådde inte bra under separationen, och hade inte mått bra på länge före. Nu har jag sambo, fast jobb och planerar att stanna här. Exet bor kvar hos mamman, har ej hittat bostad än. Jobbar bara extra och tar uppenbarligen inget stort ansvar med barnen. Jag är också orolig för att han börjar dricka igen, om han hittar egen bostad.Kan jag söka egen vårdnad och vad bör jag då ta upp? Hur gör jag, var vänder jag mig? Soc har redan gjort en utredning, där allt detta står med.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i föräldrabalken.

Ensam vårdnad om barn

Centralt i frågor gällande barns vårdnad, umgänge och boende är att beslut ska tas med utgångspunkt i barnets bästa - 6 kap. 2a §. Vidare framgår av 6 kap. 2 § att den som har vårdnaden om ett barn är skyldig att tillgodose barnets personliga förhållanden och att barnets behov ska bli tillgodosedda.

Om någon av barnets vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i sin omsorg på så sätt att barnet kan få bestående men så ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dessa brister i sin omsorg ska den andra ensam ha vårdnad om barnet. Detta framgår av 6 kap. 7 §.

Det framgår inte i din fråga om ni i dagsläget har gemensam vårdnad om eran 9 åring eller om fadern i detta fall har ensam vårdnad, men om en förälder önskar ändring av vårdnaden så kan antingen en av er eller båda vända sig till tingsrätt för att pröva talan. Rätten ska då besluta om gemensam vårdnad alternativt anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Målet ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hem.

Om ni skulle själva komma överens om att ensam vårdnad är det optimala kan ni vända er till socialtjänsten för att själva avtala om detta. Annat fall så kan du vända dig till tingsrätt som då tar ett beslut utifrån barnets bästa som utgångspunkt. De tidigare utredningarna från socialtjänsten kan även bidra som underlag. Som vårdnadshavare har man en skyldighet att tillgodose och ombesörja barnen. Om, som du beskriver det i din fråga, den ena vårdnadshavaren riskerar att brista grovt i sin omsorg så skulle det finnas skäl att ta upp talan om ensam vårdnad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98657)