Socialtjänstlagens funktion

Om kommunen meddelar en kommunal riktlinje som strider mot en paragraf i Socialtjänstlagen. Vad gäller principiellt, ska kommunens föreskrift eller paragrafen i SoL tillämpas? Med vilket lagstöd i grundlagen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga är beroende på vilken bestämmelse du åsyftar. Många bestämmelser i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) är väldigt breda. T.ex. föreskriver 3 kap 3 § SoL att ''insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.'' Denna typ av bestämmelse är främst en målregel som riktar sig till anställda inom socialtjänsten och inte kan åberopas ensamt inför en domstol. Detta är viktigt att ha i åtanke.

För att försöka ge dig ett mer konkret svar på din fråga, så gäller i princip kommunens föreskrift. Du som medlem i kommunen kan dock få prövat föreskriftens lagenlighet, se 13 kap 1 § Kommunallagen (2017:725). Överklagandet testas av förvaltningsrätten.

Om kommunen har meddelat ett beslut som grundar sig på denna föreskrift, och du är berörd av beslutet och har gått dig emot, kan du ha rätt att överklaga beslutet även om det inte strider mot SolL. I denna situation är det viktigt att du undersöker om beslutet kan överklagas. Dessa regler hittar du i 16 kap 3 § SoL.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller ta kontakt med vår juristbyrå på info@lawline.se.

Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000