FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt04/09/2018

Socialtjänstens rätt att vid hembesök öppna garderober och andra stängda utrymmen

Socialtjänsten var på hembesök och bad mig att öppna garderober och visa dem mitt förråd.

Frågade då om jag måste det och fick som svar "Ja"..

Har dem verkligen rätt att titta i stängda utrymmen och förråd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ställer mig mycket kritisk till socialtjänstens agerande under detta hembesök. Socialtjänstens handläggare tycks här helt ha glömt bort det faktum att verksamheten de bedriver alltid ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 1 kap 1 § andra stycket socialtjänstlagen (SoL).

I mitt svar nedan utgår jag ifrån att du givit socialtjänsten samtycke att gå in i din bostad. Föreligger inte detta samtycke bryter socialtjänsten mot såväl grundlag (2 kap 6 § regeringsformen) som europakonventionen (artikel 8) när de går in i din bostad.

Även om du samtycker till att visa din bostad måste socialtjänsten iaktta stor försiktighet inne i densamma. Socialtjänsten får inte glömma bort respekten för ditt självbestämmande och det faktum att de genomför en utredning som ska bygga på 100 % frivillighet från din sida. Om du inte vill att socialtjänsten ska öppna din garderob har de ingenting i din garderob att göra. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att socialtjänsten måste visa stor försiktighet och hänsyn när man ska undersöka olika stängda utrymmen i en bostad (tex. en garderob). Du vill ju uppenbarligen inte öppna din garderob och att socialtjänsten då inte godtar detta utan istället "tvingar" fram ett samtycke från dig är helt oacceptabelt. Du måste inte göra någonting då utredningen är 100 % frivillig och du kan således avbryta den när du vill (3 kap 5 § SoL).

Sammanfattningsvis anser jag att socialtjänsten visat stor brist på respekt för din personliga integritet och självbestämmanderätt när de i princip tvingat dig att öppna din garderob. Dessa typer av "konstgjorda" och "tvingande" samtycken är inte acceptabla och står inte i överensstämmelse med de grundläggande principer som gäller för hur en socialtjänst ska bedriva sitt arbete. Socialtjänsten förtjänar enligt mig allvarlig kritik för detta. Är denna typ av tillvägagångssätt rutin vid hembesök av socialtjänsten i din kommun bör denna rutin genast ses över och omarbetas.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?