Socialtjänstens rätt att begränsa umgänge

Har Socialen rätt i att göra umgängesbegränsning ( 4 tim/v) med bland annat motiveringen att det inte är meningsfullt för barnen att ha umgänge 8 tim pga barnen är små (2 och 3 1/2 år ) och blir trötta. Och att de kan inte ha hur mycket umgänge som helst, för då blir vården verkningslöst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom socialtjänsten verkar ha beslutat om något som du inte kan påverka så förutsätter jag att barnen omhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och inte socialtjänstlagen (SoL), alltså att det inte skett av frivillighet. Skulle det vara så att beslutet tagits med stöd av SoL så är socialtjänsten beroende av ditt samtycke till den begränsade umgängestiden och svaret blir således att de inte kan begränsa. Jag utgår från att omhändertagandet är en tvångsåtgärd enligt LVU som du hittar här.

Enligt LVU 1§ 5 stycket så ska barnens bästa alltid stå i fokus för socialtjänstens beslut kring barnet. Alltså ska deras beslut om umgänge också fattas utifrån det som är bäst för barnet och barnets vård.

Det ses i regel som förenligt med barnets bästa att barnet ska få upprätthålla kontakten med föräldrar/vårdnadshavare. Enligt 14§ LVU har socialtjänsten även ett ansvar att se till att barnets behov av umgänge med sina föräldrar tillgodoses, men en begränsning föreligger: detta gäller bara så långt som det går att förena med ändamålet för vården.

Alltså har socialen rätt att göra en umgängesbegränsning om de anser att det är för barnets bästa samt att begränsningen står i linje med vad som behövs för vårdens ändamål, 14§ 2 stycket 1 punkten LVU. Detta beslut måste dock övervägas var tredje månad för att se om begränsningen fortfarande behövs, 14§ 3 stycket LVU.

Jag hoppas att detta ger svar på din fråga gällande umgängesbegränsningen. För vidare åtgärder rekommenderar jag att du kontaktar socialtjänsten i din kommun alternativt lawlines jurister via denna länk för mer rådgivning.

Vänliga hälsningar,

Jessica KhooRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”