Socialtjänsten lag

Står socialtjänsten inte under svensk lag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som svar på ditt fråga så står socialtjänsten absolut under svensk lag. Detta regleras i socialtjänstlagen (SoL) som du hittar HÄR.

Av 1 kap. 1 § SoL följer att samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

I 2 kap. 1 § SoL står föreskrivet att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo