Socialnämndens uppföljning enligt 11 kap 4a §

2017-12-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! I Socialtjänstlagen står det i 11:4a att "Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats." Kan man göra en motsatstolkning på detta och anta att man INTE får besluta om uppföljning när utredning avslutats MED insats? (Uppföljning av barn när insatsen har avslutats)Ida
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av 11 kap. 4a § SoL, men det stämmer som du säger att uppföljning enligt denna paragraf bara får ske om man beslutat att inte inleda någon insats. Det anges i en kommentar till lagen.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?