FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/12/2020

Socialnämndens skyldighet att utreda vem som är fadern till ett barn

Hejsan.

Jag har en riktig väldigt viktigt fråga, jag vet inte vem är pappan min son. Jag bara undrar att det är kanske en kille som bor i Polen eller i Tyskland. Jag kommer från Polen och min medborskap är polen så jag kan inte göra en pass för min barn för att min barn fick ingen svensk medborskap på en gang. Det ska ta tid när han ska få en svensk medborskap, jag kan inte göra heller en polsk pass för att man måste ha en andra vårdnadshavare för barn menar jag pappa, menar jag fedreskao måste jag ha, även om jag känner inte igen VEM ÄR PAPPAN, jag hade inte änMallt till Kommunen vem är pappan, om jag kommer ANMÄLA faderskap ökanda, kommer de göra nån eller ska de leta efter pappa?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur det är när man inte vet vem fadern till barnet är. Svaret på din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.


Barnets rätt till att få veta vilka dess föräldrar är

Från och med 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige. Konventionen stadgar bl.a. att barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är så långt det är möjligt (art. 7 barnkonventionen).

Om det inte kan fastställas vem fadern till barnet är så har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige (2 kap. 1 § FB). Vad som menas med "barnet har hemvist i Sverige" är att barnet som utgångspunkt kommer att växa upp i landet. Vidare är det socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört i som har till uppgift att utreda vem fadern är (2 kap. 2 § FB).


Faderskapsutredning

En faderskapsutredning kan initieras på olika sätt. Om en ogift kvinna fött barn åligger det Skatteverket att genast underrätta socialnämnden i barnets folkbokföringsort härom. Socialnämnds uppgifter när det gäller fastställande av faderskap fullgörs i praktiken normalt av en bestämd tjänsteman i kommunen

Socialnämnden skall vid sin utredning inhämta upplysningar från modern och andra personer som kunna lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet på grund av socialnämndens utredning, bör nämnden bereda den som antas vara fader till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). I vissa fall kan en blodundersökning äga rum (2 kap. 6 § FB).

Talan om fastställande av faderskap kan väckas vid domstol. Det är antingen socialnämnden eller modern som har vårdnaden av barnet som kan föra talan åt barnet (3 kap. 5 § FB). Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om det bl.a. visar sig vara omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan (2 kap. 7 § FB).


Sammanfattning

Ett barn, så lång det är möjligt, har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Om man nu inte vet vem fadern är så är det socialnämndens i den kommun barnet är folkbokfört i som har till uppgift att utreda vem som är fadern. En faderskapsutredning kommer då påbörjas för att kunna klarlägga och fastställa faderskapet. I vissa fall kan utredningen läggas ner. Man kan vidare väcka talan vid domstol om den presumtiva fadern, som socialnämndens utredning visar, inte bekräftar faderskapet.


Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!

Önskar,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”