Socialnämndens rätt att begränsa LVU-omhändertagens rätt till vistelse utanför behandlingshem

Jag är över 18 år haft lvu länge men inget av de dem satt mig för stämmer längre

Har inga problem i vardagen längre

Bor på ett behandlingshem o skulle tatuera mig men dem nekar det? Får dem ens de

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Socialtjänsten får för barn och unga göra insatser under samförstånd med den unga samt dennes vårdnadshavare. Dock kan vård beslutas för en 18-åring om denne utsätter sin egna hälsa samt välmående för en påtaglig risk för skada. Detta följer av 1 samt 3 §§ LVU.

I det fall en ung person är placerad på ett behandlingshem för dennes egna hälsas samt välmåendes skull kan begränsningar kring att lämna hemmet föreligga. Denna begränsning är okej i det fall det är nödvändigt för att vården ska kunna genomföras. Beslut om att den ungas utevistelse ska begränsas tar Statens institutionsstyrelse ihop med socialnämnden. Detta framgår av 15 – 15 a §§ LVU.

Om du är 18 år gammal har du åldern inne för att tatuera dig men då du är placerad på ett behandlingshem kan det som sagt föreligga vissa begränsningar kring när och hur du ska vistas utanför hemmet. Finns beslut på begränsning av utevistelse kan också hemmet neka dig att gå ut.

Det är svårt för mig att veta huruvida ett beslut föreligger eller inte. Men genom tolkning av din förklaring skulle jag tro att du inte får tatuera dig då en tatuering, i förhållande till ditt beslut, inte är en anledning till att få lämna hemmet.

Skulle ett beslut inte föreligga och du inte har någon begränsning när det kommer till att lämna hemmet kan de inte heller säga nej till att du tatuerar dig.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000