Socialnämndens beslut angående umgänge vid beslut enligt LVU

2017-11-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan! Det är så att socialen har har tagit min lille bror som var 6 år ifrån sina föräldrar. Det socialen har gått på är att min bror har sagt i skolan att "pappa gav mig en lavet" fast det inte finns märken eller något som stärker det han sa så bestämde man att ta han endå. konstig nog gick det igenom i rätten med... Min fråga är som jag är lite fundersam över, är när dom tag han var han bara 6 år gammal men nu är han 7. Dom har haft honom i ca 8 månader utan att föräldrarna har fått träffa, se eller snacka med han över telefon. Mina föräldrar fick under de 8 månaderna en gång telefontid med han men do socialen 2 timmar innan tiden bestämde att avboka det för pojken kan bli ledsen. Jag själv tycker det är absurt man kan göra så. Men undrade ifall det finns något lag som säger ifall man som föräldrar måste se sitt barn eller kan socialen ha honom utan kontakt med familjen hur länge som helst?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att det du menar med att socialen har tagit din lillebror är att socialen har beslutat om vårdnad enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I sådana fall kan du hitta reglerna om umgänge i 14 § LVU. Det som paragrafen då säger är att socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar/vårdnadshavare så långt som möjligt ska tillgodoses. Det står även i andra stycket att socialnämnden får om det är nödvändigt, besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar ska utövas. De får alltså begränsa rätten till umgänge om detta kan anses nödvändigt. Det som lagen alltså säger är att föräldrarna har rätt till umgänge med din lillebror. Men samtidigt säger även lagen att socialnämnden får bestämma hur umgänget ska utövas med hänsyn till ändamålet.

Som svar på din fråga så måste inte föräldrarna se sitt barn, men de har rätt till umgänge utifrån barnets behov. Dock, kan socialnämnden begränsa detta umgänget. De kan inte begränsa umgänget hur länge som helst, men så länge som de bedömer vara nödvändigt med hänsyn till vården som behöver ges och med hänsyn till ändamålet.

Om föräldrarna känner sig missnöjda med socialnämndens beslut finns det en möjlighet för dem att överklaga detta beslutet. Enligt den 41 § LVU kan vissa av socialnämndens beslut överklagas hos förvaltningsrätten. I den 3 punkten kan du då se att ett sådant beslut som socialnämnden tagit i enlighet med 14 § kan alltså överklagas. Detta innebär att vårdnadshavarna har rätt överklaga ett beslut som socialnämnden tagit angående umgänge.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?