Socialnämnden utreder faderskap om barnet är under 18 år

2017-09-28 i Faderskap
FRÅGA
Hej,Jag är vuxen och i mina papper står fader okänd. Min mor som jag inte haft kontakt med på 30 år lever och i samband när jag bröt kontakten med henne sa hon att hon visste vem min far var.Dock ville jag inte ha med henne att göra varken då eller nu.Nu skulle jag ändå vilja veta om hon verkligen vet vem som är min far utan att jag behöver ta kontakt med henne. Hur kan jag gå vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om mamman är gift med en man när ett barn föds ska mannen anses vara barnets fader (1 kap. 1 § FB). Faderskap utreds alltså inte när mamman är gift, detta kallas för faderskapspresumtion och mammans make antas vara pappa till barnet.

Socialnämnden ska utreda vem som är far till barnet
Om mamman inte är gift eller faderskap kan fastställas på annat vis ska socialnämnen försöka utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). När en ogift kvinna föder barn ska skatteverket snarast underrätta socialnämnden om detta. Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan, framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol, har lämnats ett samtycke av modern eller av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle var till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för henne psykiska hälsa (2 kap. 7 § FB).

Hur du går vidare med din fråga
Jag gissar att ett försök har gjorts till att fastställa vem som är din pappa men att detta av någon anledning inte har lyckats. Socialnämnds utredningsskyldighet gäller tills barnet uppnått 18 års ålder och de har därmed inte längre någon skyldighet att utreda, men om du ber dem om hjälp kan de bistå med ytterligare information om hur du går tillväga (2 kap. 1 § FB).

I en faderskapsutredning så genomförs DNA-test för att säkerställa faderskapet. Utredningen om faderskap ska vara så fullständig att frågan om faderskapets riktighet aldrig ska behöva omprövas. Exakt hur man tar reda på vem fadern är och ifall det kan göras utan din mammas involvering kan jag tyvärr inte svara på utan får hänvisa dig till socialnämnden i din hemkommun.

Lycka till!

Föräldrabalken hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97671)