FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/09/2017

Socialnämnden utreder faderskap om barnet är under 18 år

Hej,

Jag är vuxen och i mina papper står fader okänd. Min mor som jag inte haft kontakt med på 30 år lever och i samband när jag bröt kontakten med henne sa hon att hon visste vem min far var.

Dock ville jag inte ha med henne att göra varken då eller nu.

Nu skulle jag ändå vilja veta om hon verkligen vet vem som är min far utan att jag behöver ta kontakt med henne. Hur kan jag gå vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om mamman är gift med en man när ett barn föds ska mannen anses vara barnets fader (1 kap. 1 § FB). Faderskap utreds alltså inte när mamman är gift, detta kallas för faderskapspresumtion och mammans make antas vara pappa till barnet.

Socialnämnden ska utreda vem som är far till barnet
Om mamman inte är gift eller faderskap kan fastställas på annat vis ska socialnämnen försöka utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). När en ogift kvinna föder barn ska skatteverket snarast underrätta socialnämnden om detta. Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan, framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol, har lämnats ett samtycke av modern eller av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle var till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för henne psykiska hälsa (2 kap. 7 § FB).

Hur du går vidare med din fråga
Jag gissar att ett försök har gjorts till att fastställa vem som är din pappa men att detta av någon anledning inte har lyckats. Socialnämnds utredningsskyldighet gäller tills barnet uppnått 18 års ålder och de har därmed inte längre någon skyldighet att utreda, men om du ber dem om hjälp kan de bistå med ytterligare information om hur du går tillväga (2 kap. 1 § FB).

I en faderskapsutredning så genomförs DNA-test för att säkerställa faderskapet. Utredningen om faderskap ska vara så fullständig att frågan om faderskapets riktighet aldrig ska behöva omprövas. Exakt hur man tar reda på vem fadern är och ifall det kan göras utan din mammas involvering kan jag tyvärr inte svara på utan får hänvisa dig till socialnämnden i din hemkommun.

Lycka till!

Föräldrabalken hittar du här.

Vänliga hälsningar,


Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”