Socialnämnden har avslagit ansökan om försörjningsstöd

2020-07-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej !Jag undrar om socialtjänsten får ge avslag på ansökan efter ansökan om försörjningsstöd trots rätt papper och allt är rätt som dom efterfrågar.Men jag får ändå inga pengar detta har pågått i snart ett halvår som jag inte har fått några pengar alls .Jag undrar om dom verkligen får lov att göra så
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar informationen som att du har skickat in flera ansökningar till socialnämnden och att samtliga ansökningar har fått avslag. Jag förstår det som att du undrar om socialnämnden har rätt att handla på detta sätt.

Utifrån din information är det svårt för mig att avgöra om socialnämnden har rätt att avslå din ansökan om försörjningsstöd. För att jag ska kunna göra det krävs det betydligt mer information.

Jag kommer därför gå igenom under vilka omständigheter som en enskild har rätt att få försörjningsstöd. Jag ska även gå igenom hur du kan överklaga ditt ärende till en högre instans.

Enligt 4 kap 1§ 1 st SOL har den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till försörjningsstöd. Detta innebär att den enskilde har, som utgångspunkt, rätt till försörjningsstöd, om den enskilde inte har förmåga att själv säkerställa sin egen försörjning eller på annat vis försörja sig. Den enskilde har således rätt till försörjningsstöd om den enskilde har en bristande arbetsförmåga, funktionsnedsättning, ålder eller annan liknande omständighet föreligger.

Den som inte kan försörja sig men kan arbeta har också rätt till försörjningsstöd. Detta under förutsättning att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande, se 4 kap 1 § 2st SOL.

Avslag av försörjningsstöd vinner inte negativ rättskraft. Negativ rättskraft innebär att ärendet inte kan prövas igen. Detta innebär att du kan ansöka om försörjningsstöd flera gånger. Socialnämnden kan även avslå ditt ärende flera gånger.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att läsa motiveringen till avslaget av ditt försörjningsstöd. Undersök om det finns information som du inte anser stämmer överens med din bild av din situation. Ifall det är fallet kan du göra en ny ansökan för försörjningsstöd med ytterligare information som kan styrka din rätt till försörjningsstöd.

Ett annat alternativ är att du överklagar ditt ärende. Ett beslut av socialnämnden överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 4 kap 1§ SOL och 16 kap 3 § SOL. Ett överklagande av beslutet ska göras skriftligen till förvaltningsrätten. Överklagandet ska däremot lämnas in till socialnämnden, se 43 § FL. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då du fick beslutet från socialnämnden.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (610)
2021-03-06 Vart kan man klaga när man tycker socialförvaltningens beslut är felaktigt?
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?

Alla besvarade frågor (89960)