Socialförsäkringsbalken 67 kap.

FRÅGA
socialförsäkringsbalken kap 67(2010:110) vad står i den?
SVAR

Hej!

Socialförsäkringsbalkens 67 kapitel berör garantipension för de som är födda år 1938 eller senare.

Du har rätt till garantipension om du är född 1938 eller senare och har en försäkringstid om minst tre år, 67:2 socialförsäkringsbalken. Med försäkringstid menar man att man ska ha varit bosatt i Sverige. Om bosättningstiden i Sverige endast är tre år utgår inte full garantipension, för att full garantipension ska vara möjligt måste man ha varit bosatt i Sverige i minst 40 år från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Om du har annan pension så som inkomstgrundande pension kan den pensionen minska din garantipension.

För att sammanfatta behöver du ha bott i Sverige i minst 3 år och vara född 1938 eller senare för att få möjlighet att ta ut garantipension. Din garantipension kan minska om du bott i Sverige i färre år än 40 år samt om du får annan pension.

Socialförsäkringsbalkens 67 kap. hittar du här.. Allmän information om garantipension hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida här.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte eller om du har vidare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (794)
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?
2021-01-12 Vilka gym- och sportanläggningar omfattas av pandemilagens bestämmelser?
2021-01-10 Påverkar Pandemilagen bjudningar i hemmet?

Alla besvarade frågor (88087)