Ta pengar från barn - stöld?

FRÅGA
Min mans bror fick "bo" hos oss under en period och under denna tid tog han pengar 190 kr från våran 5åriga dotters plånbok utan att fråga. Räknas det som stöld? Han frågade ej utan nämnde några dagar senare då vi skulle bort att han "lånat" pengar från henne. Hade han frågat hade svaret blivit NEJ. Han betalade tillbaka pengarna några dagar senare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara frågan av stöld. Stöld innebär att någon med tillägnelseuppsåt olovligen tager något som tillhör annan och detta innebär skada för den bestulne (8 kap. 1 § brottsbalken). Det är uppenbart att din mans bror gjort en vinst genom att ta 190 kr samt att dottern förlorat motsvarande värde. Det tycks heller inte råda någon tvekan om att mannens bror hade för avsikt att använda sig av pengarna, det vill säga så hade han ett tillägnelseuppsåt. Det är vidare ett krav att uppsåt funnits bakom gärningen. Brodern verkar inte så att säga "råkat" få med sig pengarna och det är svårt att påstå att han inte haft någon form av uppsåt. Att han senare betalar tillbaka, ångrar sig eller påstår att det är ett lån ändrar inte uppsåtsbedömningen. Att notera är att det fortfarande är ett brott trots att gärningsmannen i efterhand betalar tillbaka. Till slut så talar mycket för att din mans bror begått ett brott när han tagit dotterns pengar.

En annan relevant fråga är om detta istället bör utgöra snatteri, med tanke på det låga värdet av det stulna. Snatteri förutsätter ett liknande handlingsmönster som stöld. Skillnaden är att gärningsmannen gör sig skyldig till snatteri om värdet av det tillgripna och andra omständigheter anses som ringa (8 kap. 2 §). Som utgångspunkt går gränsen för snatteri att värde av stöldgodset understiger ca 1 000 kr, men det är även omständigheterna runt gärningen som avgör huruvida det är snatteri eller stöld. Att stjäla från ett litet skyddslöst barn i dennes hem är en försvårande omständighet som gör att gärningen bedöms allvarligare.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (643)
2020-10-29 Rån trots replika av pistol?
2020-10-26 Är det olagligt att ta föremål från soptunnor?
2020-10-26 Får en ordningsvakt kroppsvisitera mig? Är jag skyldig att anmäla ett brott jag har sett?
2020-10-26 Är försök till stöld straffbart?

Alla besvarade frågor (85559)