FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB28/05/2016

Snatteri vid olovligt tagande från privatperson?

Hej!

Jag har läst att skillnaden mellan snatteri och stöld är om beloppet överstiger 1000 kr, gäller bara det i butiker. Om någon tar olovligen en sak från mig som privatperson som är värd mindre än 1000 kr, har personen då gjort sig skyldig till snatteri mot mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beloppsgränsen där snatteri övergår till stöld och sedan till grov stöld ändras i takt med prisändringar i stort. Gränsen ges i regel efter vägledning från Högsta Domstolens domar, som ger en stark indikation på var gränsen går.

Vad gäller stöld från privatperson är beloppsgränsen i stort sett obetydlig, då det istället blir en integritetskränkning för den som blir bestulen och brottet därför nästan alltid klassas som åtminstone stöld enligt brottsbalk 8:1, oavsett beloppet på det stulna föremålet. En väskryckning av en tom, billig väska skulle fortfarande klassas som stöld i och med att den blev "ryckt" från en persons kropp och den bestulne därmed fick sin integritet kränkt vid stöldtillfället. En persons privata tillhörigheter skyddas av mer än en beloppsgräns.

En affär kan inte få sin integritet kränkt och man måste därför ha en beloppsgräns att förhålla sig till.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Emma ModigRådgivare
Hittade du inte det du sökte?