Snatteri - Påföljder

FRÅGA
Hej. Jag har snattat saker värde 518 kr och jag är 19 år gammal. Förr snattade jag när jag gick i åttan och betalade ingen böter men fick bara ett prick. Kommer jag få böter? Och vilka är påföljderna.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att du har tillgripit saker av ett värde om 518 kr så kommer detta troligtvis bedömas som snatteri och inte stöld. Vid gränsdragningen mellan stöld och snatteri tar man hänsyn till både värdet på sakerna och övriga omständigheter. Vid tillgrepp i butiker ligger värdegränsen mellan stöld och snatteri på 1000 kr, varför ditt fall sannolikt kommer att bedömas som snatteri.

Straff
Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Det vanligaste straffet vid snatteri är böter. En utförlig redogörelse för böter vid snatteri har tidigare besvarats vid en fråga här på Lawline, varför jag i detta avseende hänvisar dit (se här).

Belastningsregistret
Om du döms för snatteri kommer det att antecknas i belastningsregistret. Hur längre detta kommer finnas registrerat beror på vilket straff du får. Skulle du få ett bötesstraff kommer detta att finnas registrerat i belastningsregistret i 5 år efter domen. En villkorlig dom finns registrerat i 10 år efter domen, och ett fängelsestraff i 10 år från avtjänat straff.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll