Snatteri för att man stulit för ca 20kr ligger det på fängelsenivå?

FRÅGA
Snatteri för att man stulit för ca 20kr ligger det på fängelsenivå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om tillgreppsbrott som snatteri finns i Brottsbalken (BrB) 8 kap.

Straffet för snatteri värt 20 kr är böter
Snatteri är en stöld som med hänsyn till värdet och övriga omständigheter är att anse som ringa. Straffet ska för snatteri vara böter eller fängelse i högst sex månader. (BrB 8 kap. 2 §)

20 kr är ett mycket lågt värde och finns inte omständigheter som gör brottet mycket allvarligare, kommer böter dömas ut. Fängelse borde inte ens komma i fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (744)
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld

Alla besvarade frågor (97582)