Snatteri eller försök till stöld?

FRÅGA
Min 15-åriga dotter blev i tisdags avstängd från praktik i matbutik p g a att butikspersonal menar att de tagit henne för snatteri vid ett tidigare tillfälle (hon ska ha stoppat smink i fickorna). Detta har aldrig meddelats varken polis eller föräldrar och butiken har ingen dokumentation kring händelsen. Butikschefen hävdar vid telefonsamtal igår att hon försökt stoppa energidryck i en väska men blev påkommen och fick ställa tillbaka dryckerna och gå där ifrån. Nu är alltså scenariot ett helt annat men fortfarande inga "bevis" eller dokumentation. Dottern är förtvivlad och hävdar att hon aldrig stulit eller blivit konfronterad och genomsökt av någon personal. Ska tillägga att hon enligt praktikhandledaren gjort jättegott intryck och skött både arbetsuppgifter och service mycket bra under de två dagars praktik hon hann med innan avstängningen. Jag vet inte vad jag ska tro men har begärt ett möte med butikschefen. Min fråga är om butiker får ha vilka rutiner de vill kring snatterier och försökt till stöld? Är det upp till den enskilda butiksägaren att avgöra om vårdnadshavare ska kontaktas eller ej när någon är minderårig? Att bli utpekad som tjuv inför arbetskamrater, kunder, vänner och bekanta utan att butiken kan komma med vare sig bevis eller samstämmiga uppgifter om vad som stulits och när det hänt känns fruktansvärt fel.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Bestämmelsen om snatteri regleras i 8 kap. 2 § brottsbalken (BrB) (här).

En ringa stöld betecknas snatteri. Oftast associerar man snatteri till att ske i en butik men det beror på butikens utformning när brottet är fullbordat. Hela varan skall passerat gränsen där gränsen ytterst avgränsas av butikens utgång, exempelvis kassaspärren. Detta jämställs med där transportbandet vid kassan slutar eller slutligen om varan förs över till en annan klart avgränsad avdelning inom butiken. Hela varan skall ha passerat gränsen, för att brottet skall anses fullbordat.

Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och snatteri enligt praxis 1000 kr, HD:s dom B 5097-08 från den 30 sept 2009. I detta fall rör det sig knappast om ett försök till stöld enligt 8 kap. 1 § och 12 § BrB med tanke på det låga värdet på varan eller varorna. Snatteri är inte ansvarsgrundat på försöksnivå enligt 8 kap. 12 § BrB och din dotter kan således inte ha gjort sig skyldig till något brott om hon inte har gått ut från butiken med en vara, eller några varor. Det är inget som framgår av uppgiften och det torde väl inte vara fallet om de dessutom inte har gjort någon polisanmälan eller liknande, vilket i vart fall borde vara en rutin för denna butik i ett sådant fall.

Slutsatsen är att de förmodligen inte kan bevisa att hon tänkt tillägna sig de saker hon plockat på sig. Om hon fortfarande befann sig i butiken och inte lämnat butiken är det ju inte heller fråga om ett fullbordat brott och det är inte heller straffbart med ett snatteriförsök.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94362)