Snatteri av misstag i matbutik

FRÅGA
Hej! Var på Ica Maxi självkassa och glömde blippa in hela två lådor med barebells proteinbars. Det var jättebra pris på dem och tänkte ta dem sist, då jag redan registrerat resterande varor. Glömde alltså att göra detta och kom hem med de två lådorna obetalda. Jag har alltså i te betalat för dem. Jag lämnade affären utan problem med hjälp av kvittot från de andra varorna. Vad kan hända nu om det skulle upptäckas? Är det preskriberat då jag lämnat affären? Mycket tacksam för svar!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Att du inte har betalat för varorna

Det faktum att du inte har betalat för de två lådorna med barebells proteinbars gör att du kan ha gjort dig skyldig till stöld alternativt snatteri. Jag kommer nedan ta upp de rekvisit som behövs för att brottet stöld uppfylls och koppla till ditt fall. Sedan kommer jag att ta upp brottet snatteri (ringa stöld) och koppla till ditt fall.

Rekvisiten i brottet stöld

I BrB 8 kap. 1 § räknas följande rekvisit upp:

- olovligen tager

- vad annan tillhör

- med uppsåt att tillägna sig det

- om tillgreppet innebär skada

Olovligen tager

När du tar de två lådorna med barebells proteinbars utan att betala för dessa sker ett olovligt tagande.

Vad annan tillhör

Eftersom de två lådorna med barebells proteinbars tillhör ICA Maxi fram tills att du betalar för dem så innebär det att du tar från annan, i detta fall en butik.

Med uppsåt att tillägna sig det

Att ha uppsåt innebär att ha en avsikt. I ditt fall förklarar du att du glömde att blippa lådorna med barebells proteinbars vilket gjorde att du aldrig betalade för dem. Du hade alltså ingen avsikt att ta varorna utan att betala. Detta rekvisit inträder dock redan när du tar de två lådorna med barebells proteinbars från hyllan i butiken. Men det måste fortfarande finnas en avsikt att ta de två lådorna och tillägna sig dem.

Om tillgreppet innebär skada

De två lådorna med barebells proteinbars har ett ekonomiskt värde vilket betyder att om man tar dessa utan att betala blir det en skada för ICA Maxi.

De flesta rekvisiten av brottet stöld är uppfyllt i ditt fall. Däremot är det tveksamt om rekvisitet med uppsåt att tillägna sig det är uppfyllt. Detta eftersom du av misstag fick med dig varorna utan att betala för dem och inte hade en avsikt att ta dem utan att betala.

Snatteri

Brottet snatteri, som kallas "ringa stöld" i lagen hittar du i brottsbalken 8 kap. 2 §. Varor som tas från butiker är i de allra flesta fall klassat som snatteri och inte som stöld. En utgångspunkt är att värdegränsen går vid 1000 kr. Utifrån ditt fall verkar det mest sannolikt att din handling klassas som snatteri och inte som stöld.

För att brottet ska kunna klassas som snatteri krävs det att samtliga rekvisit som jag räknade upp under brottet stöld är uppfyllt.

Är det preskriberat när du lämnar butiken?

Preskriptionstiden inom straffrätt är beroende av hur långt fängelsestraff som maximalt kan följa av brottet. Brottet snatteri leder till fängelse i högst 6 månader (BrB 8 kap. 2 §). Detta innebär att brottet snatteri preskriberas två år efter att det har skett (BrB 35 kap. 1 § första stycket punkten 1). I ditt fall innebär det att om du gör dig skyldig till snatteri så preskriberas det inte så fort du har lämnat butiken utan preskriberas först efter två år.

Vad kan du göra nu?

Det är svårt att säga om ditt fall ska ses som ett snatteri eller inte eftersom det beror på hur man argumenterar om rekvisitet med uppsåt att tillägna sig det. Men generellt kan sägas att om du skulle fångas på en övervakningsfilm kan det se ut som att du hade avsikt att ta med dig de två lådorna med barebells proteinbars hem utan att betala för dem. Detta innebär att om de som jobbar på den ICA Maxi:n kollar på en övervakningsfilm där du fångas så kan de också polisanmäla dig för snatteri. Eftersom det finns en risk för att du polisanmäls av ICA Maxi råder jag dig verkligen att gå tillbaka till butiken och förklara situationen och även betala för de två lådorna barebells proteinbars. Förhoppningsvis är de som jobbar i butiken förstående över att misstag kan ske och när du i efterhand betalar för varorna visar du att du inte hade för avsikt att inte betala för lådorna.

Sammanfattning

Att du tar med dig de två lådorna med barebells proteinbars utan att betala för dem kan klassas som snatteri. Eftersom du däremot gjorde det av misstag utan avsikt att inte betala för dem kan man dock argumentera för att det inte ska ses som snatteri. Vad gäller preskriptionstiden för brottet snatteri så är det två år vilket betyder att brottet inte preskriberas bara för att du har lämnat butiken. Vidare rekommenderar jag dig att gå tillbaka till butiken och förklara situationen och även betala för lådorna med barebells proteinbars eftersom det visar att du inte hade avsikt att ta varorna utan att betala. Förhoppningsvis är de som jobbar i butiken förstående och tillmötesgående samt att du slipper bli polisanmäld.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84266)