Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, vart i veckan tagen efter jag snattat godis för ett värde på cirka 50kr. Polisen sa att jag skulle få betala en dagsböter och förmodligen få en prick i registret. Jag undrar hur stor chans det är att jag faktiskt får en prick och hur isåfall den prick kommer att påverka mina framtida val. Till exempel körkort.
SVAR

Belastningsregistret

Om du döms för snatteri kommer du att hamna i belastningsregistret. Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst 6 månader. Precis som polisen säger är det högst troligt att du kommer få betala dagsböter. Denna "prick" kommer att finnas kvar i fem år i registret efter att domen dömts ut, se 17 § 9 p. lagen om belastningsregister. Pricken försvinner därmed ur registret 5 år efter domen, beslutet eller godkännande av strafföreläggandet (17 § 9p).

Om du vid en rättegång döms för stölden införs du med en notering i det så kallade belastningsregistret ("prick" i registret). Detsamma gäller om stölden varit så liten att endast en åklagare fattat beslut om strafföreläggande och du inte överklagat, se 3 § Lag om belastningsregister här . Om du döms till ett bötesstraff står noteringen kvar i fem år enligt 17 § punkt 9 samma lag.

När det gäller noteringens påverkan i ditt vardagsliv beror den på vilket typ av vardagsliv du har. En notering är nästan uteslutande tillgänglig för domstolar och myndigheter. Det innebär till exempel att du, om du skulle begå nya brott, kommer att få en annan bedömning av vilket straff som är lämpligt. Vid upprepad brottslighet anser man att det finns större skäl att döma till fängelse till exempel. Beträffande arbete så kan noteringen påverka om det gäller arbete på myndighet eller domstol, för en detaljerad lista se 10 § och framåt i Förordningen om belastningsregister här . När det gäller annat arbete har endast verksamheter som bedriver psykiatrisk vård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom, eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott rätt att få ett utdrag ur registret, se 10 § Lag om belastningsregister och 21 § Förordningen om belastningsregister

När det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 2 § Körkortslagen här . Enligt 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är alltså detta du kommer råka ut för om du blir fälld för brottet. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller. Tiden beror även på hur lång tid som förflutit sedan du begått brottet. Jag tror dock inte att din spärrtid kommer att vara lång då det rör sig om en mindre brott, dvs snattat godis för 50 kr. Därmed kommer med stor sannolikhet att inte påverka ditt körkort.

Hälsningar,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96436)