Smygfilmad på jobbet - följder?

2017-03-08 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag har en fråga. Har en arbetskamrat som filmat mig när jag låg och vilade ryggen på jobb .jag jobbar natt. Hon har visat den för alla mina arbetskamrater och sa att jag sov. Det gjorde jag inte med 40 dementa på vårat ansvar nattetid hon gjorde det när jag låg på sida o titta på tv,så då ser jag kanske sovande ut. Hon förnekade det när jag frågade. Nu har hon hålltider på sen augusti och jag är psykiskt knäckt. Förlorat inkomst och chefen lägger locket på för hon säger att vi inte kommer någonstans.vad gör jag . Jag jobbar på boende vad kan följder bli när hon smygfotograferat mig o jag är djupt kränk har pratat medpsykolog. Det är förbud att filma enskilda personer utan deras vetskap
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Jag förstår det som att du vill att personen ska sluta visa filmen på dig och att du frågar om personen kan tvingas ta ansvar för vad den har gjort.

Kränkande särbehandling

Det du har blivit utsatt för låter som s.k. kränkande särbehandling (4 § AFS 2015:4). Din arbetsgivare har skyldighet att klargöra för arbetsplatsen att sådan kränkande särbehandling är oacceptabelt och har skyldighet att förebygga kränkande särbehandling, helst skriftligt i en policy (13 § AFS 2015:4). Arbetsgivaren har också skyldighet att se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras (14 § AFS 2015:4).

Vad kan du göra för att arbetsgivaren ska ta tag i problemet?

Med det sagt kvarstår problemet att din arbetsgivare, utifrån vad du har uppgett, inte verkar göra något åt att personen visar filmen (eller på annat sätt kränker dig). Det du kan göra är att vända dig till ditt skyddsombud (om sådan finns på arbetsplatsen) som kan kontakta arbetsgivaren eller göra en framställan till Arbetsmiljöverket. Du kan även själv göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan bl.a. tvinga arbetsgivaren att vidta åtgärderna mot den kränkande särbehandlingen (7:7 AML).

Ersättning för förlorad inkomst

Vad gäller din förlorade arbetsinkomst (vilken jag utgår från har uppkommit på grund av psykiska besvär till följd av den kränkande särbehandlingen) skulle du kunna rikta skadeståndskrav mot personen som filmat dig (2:1 SkL, 5:1 st 1 p. 2 SkL). Man kan nämligen få skadestånd för inkomstförlust då psykiska depressioner och liknande kan anses vara en skada.

Jag hoppas att svaret har hjälpt dig. Du är välkommen med fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95740)