Små barn ensam vårdnad

2016-03-24 i Barnrätt
FRÅGA
Min son o hans sambo har separerat och de har två barn ett på 4,5 år o ett på 7 mån. Det på 4,5 år har de delad vårdnad på o har varannan vecka men den på 7 mån får ju om jag förstått det rätt man inte ha delad vårdnad på så det är mamman som har vårdnad. Just nu är hon oxå föräldraledig och ammar delvis. Barnens mor vägrar pappan umgänge med det minsta barnet och pappan är förtvivlad över detta. Har hon rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnaden
Det finns ingen regel mot att man inte kan ha gemensam vårdnad om ett litet barn, vårdnaden är gemensam om barnet när det föds förutsatt att föräldrarna är gifta. Om föräldrarna däremot inte är gifta när barnet föds tilldelas mamman ensam vårdnad om barnet. Vill båda föräldrarna ha gemensam vårdnad om det minsta barnet finns det inget juridiskt som hindrar detta utan man får ansöka till domstol enl. 6 kap 4§ Föräldrabalken (1949:381) (FB) där rätten kommer besluta om vårdnaden i enlighet med föräldrarnas önskemål om detta inte strider mot barnets bästa. Är det endast pappan som vill få en förändring i vårdnaden kan han ensam ansöka till domstol enl. 6 kap 5§ FB där rätten kommer besluta om vårdnaden i enlighet med barnets bästa enl. 6 kap 2a§ FB.

Umgänget
Enl. 6 kap 15§ FB har barnet rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Det är alltså inte lagligt för mamman att vägra pappan umgänge med det minsta barnet. Pappan kan föra talan vid domstol enl. 6 kap 15a§ FB om att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och pappan. Det finns även hjälp att få genom socialtjänsten enl.6 kap 18§ FB där föräldrarna genom samarbetssamtal kan få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning
Felicia Lundgren

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1571)
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge
2020-11-21 Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (86476)