Slutar testamente skrivet vid samboskap gälla vid giftemål?

Två personer i samboförhållande skriver var sitt testamente. Efter några år gifter de sig. Inget avtal om enskild egendom och inga nya testamenten. Om någon dör, är det då ärvdabalken som tar över och gör att "sambo-testamentena" blir ogiltiga? Eller måste dessa formellt återkallas?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Lagrummen som rörs här är Äktenskapsbalken (1987:230) och Ärvdabalken (1958:637).

Huvudregel
Om äktenskapet upphör på grund av att någon dör skall man i första hand hantera detta genom en bodelning, det innebär att man delar makarnas giftorättsgods på hälften (9 kap. 1 § ÄktB). Det som tillfaller den avlidne maken skall sedan fördelas till dennes arvingar.

Testamente
Om det däremot finns ett testamente som är giltigt skall arvet fördelas utifrån detta (9 kap. ÄB). Ett samboförhållande anses upphöra när en av samborna avlider, gifter sig eller flyttar isär. Eftersom de har gift sig har alltså samboförhållandet upphört. Det som rör det gamla samboförhållandet kommer alltså att ersättas med äktenskapsbalken samt ärvdabalkens regler. Om testamentet däremot rör andra personer skall dessa delar fortfarande vara giltiga. Dock får det inte inkräkta på rätten man får som gift när ens make dör, det vill säga egendom för fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap. 1 § 2 st. ÄB).

Om man vill säkerställa att viss egendom blir enskild eller liknande är det bästa att ett äktenskapsförord och förnya sina testamenten.

Hoppas detta besvarade din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning