FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga31/10/2014

Sluta avtal med omyndig.

Är det lagligt att sluta avtal med minderårigt barn, då de är deras vårdnadshavare som betalar? Vilka lagar talar emot och vad kan straffet bli för de som förhandlar med minderårigt barn?

Lawline svarar

Hej!

Huvudregeln är att omyndiga inte kan ingå avtal med bindande verkan utan samtycke från vårdnadshavare. 9 kap. 1§, 6§ föräldrabalken. Om vårdnadshavarna som i ditt exempel faktiskt betalar för den omyndige så torde detta tyda på att samtycke till inköpet föreligger. Avtalet är då giltigt. 9 kap. 6§ föräldrabalken. 

Inget straff finns för att förhandla med omyndige, utan följden är att avtal som inte ingåtts med erforderligt samtycke blir icke gällande mot den omyndige. Den som säljer till en omyndige ansvarar således för att ta reda på om den omyndige har samtycke. I vissa situationer har dock ett presumerat samtycke ansetts önskvärt exempelvis då ett barn på lördagsmorgonen går ner till den närliggande affären för att köpa godis, näringsidkaren ska då kunna presumera att barnet har samtycke till sådana mindre inköp. 

Vill du själv läsa föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381#K9

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Hittade du inte det du sökte?