Slitage i hyreslägenhet

2016-06-11 i Hyresrätt
FRÅGA
hej !jag har precis flyttat ut från min lägenhet (bostadsrätt som ägs av en person som hyrt ut den i andra hand till mig) men nu vill han ha 8000 kr för slitage (fett fläckar på väggarna )! Jag är så förvirrad för alla runt om mig säger att han försöker lura mig men samtidigt är jag ingen som vill lura någon jag vill att tätt ska vara rätt! Vad räknas som normal slitage? Några fettfläckar på väggarna ska väl inte kosta 8000 kr speciellt om han ska tapetsera själv som han nu säger?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om hyra av bostad finns i 12 kap. Jordabalken (populärt kallad för Hyreslagen), och de gäller även då en person hyr ut sin bostad i andra hand. I 24 § föreskrivs att hyresgästen ska "väl vårda lägenheten" och ersätta all skada som uppkommer genom hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse.

Samtidigt gäller enligt 15 § och 9 § att hyresvärden har en vårdplikt för lägenheten, och ska se till att lägenheten hålls i acceptabelt skick. Man brukar säga att hyresvärden ska ansvara för normalt slitage medan hyresgästen ansvarar för saker som hon själv har orsakat på ett lite mera vårdslöst sätt, såsom då en glasflaska tappats i handfatet i badrummet. Hyresgästen ska sköta den löpande rengöringen och liknande.

Just fettfläckar på väggarna är relativt vanligt förekommande och det är omtvistat huruvida det ska anses vara normalt slitage eller inte. Underrätterna tycks ofta ha ansett att sådana skador inte är att anse som normalt slitage, däremot är det hyresvärden som har bevisbördan för att en hyresgäst brustit i sin vård av lägenheten. I flera fall har det inte kunnat fastställas att lägenheten varit i bra skick då hyresgästen flyttade in, och det har alltså inte kunnat bevisas att hyresgästen orsakat skadorna. Märk dock att det inte är hugget i sten vad som gäller, och det går att argumentera för att det ska anses vara normalt slitage då det saknas avgöranden från Högsta domstolen.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att fettfläckar som sådana mycket väl kan vara något som du ska betala för, men hyresvärden måste bevisa att det är du som har orsakat dem (dvs att de inte fanns där då du flyttade in).

En lite annan sak är att 8000 kr låter väldigt mycket för så små skador som det rör sig om i ditt fall. Eftersom det är en form av skadeståndsyrkande så ska den som begär skadestånd visa varför han yrkar just detta belopp, förslagsvis genom kvitton, beräkningar, värderingsintyg eller liknande.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1978)
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?
2021-06-11 Vräkning från hyresrätt på grund av nedskräpning
2021-06-11 Har en otrevlig granne- vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93065)