Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?

2020-06-24 i Domstol
FRÅGA
Hej! Är det sant att man kan strunta i att komma till en rättegång för att slippa bli dömd för ett brott?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om rättegångsprocessen och om dom i tilltalads utevaro finns i rättegångsbalken (RB).

Det finns möjligheter att döma i ett mål där den tilltalande inte är närvarande. Om en tilltalad uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling eller inställer sig genom ombud då den tilltalade har av domstolen förelagts att infinna sig personligen, ska domstolen i första hand pröva om målet kan avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit (46 kap. 15 § RB).

Stycket ovan hänvisar till nästkommande paragraf i rättegångsbalken (46 kap. 15 a § RB), som stadgar att om saken (det som målet gäller) kan utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,
2. den tilltalade, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att den tilltalade inte kan hämtas till huvudförhandlingen eller

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och den tilltalades närvaro är därför inte nödvändig.

Punkterna ovan samt karaktären och svårhetsgraden beträffande det eller de brott som åtalet omfattar är alltså viktiga omständigheter som ska prövas vid frågan om en tillfredsställande utredning kan uppnås även om den tilltalade inte närvarar vid rättegången.

Om det inte är möjligt för domstolen att avgöra målet i den tilltalades utevaro, ska rätten ta ställning till om ett förelagt vite ska dömas ut. Domstolen ska också ta ställning till om det är aktuellt att den tilltalade ska hämtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en senare dag om det föreligger skäl för hämtning, eller häktas om förutsättningar för häktning är uppfyllda (46 kap. 15 § RB).

Svar på din fråga
Det går alltså inte att strunta i en rättegång med förhoppningarna om att inte bli dömd för ett brott. Rättegången kan hållas i den tilltalades utevaro om förutsättningarna för att saken kan utredas tillfredsställande är uppfyllda. Är förutsättningarna inte är uppfyllda kan domstolen förelägga att vite ska utdömas och att den tilltalade istället ska hämtas eller häktas.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (470)
2021-01-26 Vad är en nämndeman?
2020-12-31 Jag undrar om en person är dömd för något brott, och jag vet personens namn och personnummer.
2020-12-30 Stämning och upprättelse vid personskada
2020-12-29 Går det att få anstånd med att överklaga?

Alla besvarade frågor (88528)