Slippa uppsägningtid på grund av varaktig brist vid hyra

Hej, vi ska säga upp vår lägenhet och har 3 månaders uppsägningstid. Vi har haft återkommande mögel under året som vi har bott här, både i badrum och sovrum. Det har tvättats bort av hyresvärden, men det kommer som sagt tillbaka. Finns det någon möjlighet att slippa uppsägningstiden på grund av detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdar har enligt Jordabalken (JB) 12 kap. 16 § punkt 1 ett ansvar att åtgärda skador som uppstår i hyresrätten. Om hyresvärden underlåter att göra detta kan en rad påföljder bli aktuella. Dessa påföljder stadgas i JB 12 kap. 11 §. Andra punkten i denna paragraf föreskriver att hyresgästen kan få säga upp avtalet utan uppsägningstid ifall hyresvärden efter tillsägelse och under för lång tid inte åtgärdar felet. Dock ställs ganska höga krav upp för att det ska vara uppfyllt.

Dels krävs att felet ska vara av väsentlig betydelse. Det faktum att ni har levt där normalt under ett helt år även fast problemet funnits talar emot att det skulle vara av så väsentlig betydelse att det skulle räcka för att kunna säga upp avtalet direkt. Det krävs även att hyresvärden inte åtgärdar felet, vilket er hyresvärd verkar ha gjort i det här fallet. Visserligen har det återkommit efter att hyresvärden tvättat bort det en gång. Dock har åtgärder ändå vidtagits. Möjligen hade det varit annorlunda om ni hade krävt av hyresvärden att få bort möglet permanent och denne sedan underlåtit att göra det. Att däremot först göra det gällande vid utflyttning för att vilja slippa uppsägningstiden är inte möjligt.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000