Slippa fängelse för (grovt) bidragsbrott?

2015-06-18 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag kommer antagligen bli åtalad för bidragsbrott av försäkringskassan då jag fått ut 97152:- för mycket i föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning av försäkringskassan från 2012-12-15 till 2015-03-16. Jag vet att det är systematiskt och jag har redan talat med FK och förklarat situationen. Jag vet att jag blir dömd för brott men min fråga är om det klassas som grovt då det varit systematiskt och vad kan påföljden bli för detta? Jag är ensamstående med en son då hans pappa inte finns i livet och har idag en ordnad ekonomi och jobb. Och blir det definitivt fängelse eller kan man få komma undan utan fängelse? Och om man är dömd för brott ett år tidigare som rör tex urkundsförfalskning under hösten 2014 som också rörde ett belopp på 30 000:- ( betalades tillbaka samma dag som dem betalades ut då jag ångrade det jag gjort) är det då stor sannolikhet att jag hamnar i fängelse och vad kan straffet bli? Vill verkligen inte hamna i fängelse då jag inte vill försätta min son i en jobbig sits, men vet att det jag gjort varit dumt och att jag inte kan få det ogjort. Finns det någonting man kan göra som kan lindra straffskalan?Tacksam om frågan kan besvaras.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att tillskansa sig för mycket bidrag kan innebära att ett bidragsbrott har begåtts. Den som, med uppsåt, lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han är skyldig att anmäla och därigenom orsakar en fara för att en ekonomisk förmån felaktigt utbetalas eller utbetalas med för högt belopp, döms för bidragsbrott (2 § bidragsbrottslagen). Påföljden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. För att brottet ska vara ringa torde krävas att det rör sig om närmast obetydliga belopp (omkring tusen kronor). Men det är inte endast beloppet som är av relevans, utan även andra omständigheter.

Vid grovt bidragsbrott beaktas om det rör sig om betydande belopp, om falska handlingar använts vid brottets utförande eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning (3 §). Som betydande belopp torde krävas att det handlar om hundratusentals kronor, men har falska handlingar begagnats och har brottet utförts systematiskt, så kan beloppsgränsen vara lägre. Påföljden för grovt bidragsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Utifrån dina givna förutsättningar är det svårt att avgöra om du begått ett bidragsbrott av normalgraden eller ett grovt bidragsbrott. Att du systematiskt lurat till dig mer bidrag samt att det rör sig om en inte obetydlig summa, talar för att det är ett grovt bidragsbrott. För grovt bidragsbrott är utgångspunkten att fängelse i minst sex månader ska ådömas. Utifrån straffskalan för grovt bidragsbrott ska domstolen bestämma brottets straffvärde, det vill säga vad straffet som utgångspunkt bör landa på med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Oavsett brott, finns det en presumtion mot att döma till fängelse. Dock kan presumtionen brytas om brottets straffvärde är högt (i regel minst ett år), om det varit ett återfall eller om brottet i fråga varit ett så kallat artbrott (30 kap. 4 § brottsbalken). Du verkar inte ha dömts tidigare för bidragsbrott (alltså är det inget återfall) och bidragsbrott är inget artbrott. Av betydelse är därför främst brottets straffvärde. Detta medför att om ditt handlande anses motsvara mindre än ett års fängelse, bör ett alternativt straff väljas för dig. Ett alternativt straff kan vara villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det du möjligen skulle kunna göra för att försöka få straffet så lågt som möjligt är att du argumenterar för några förmildrande omständigheter som är av relevans (att ångra sig och att betala tillbaka bidraget är inga förmildrande omständigheter). Har du inte handlat avsiktligt, kan du försöka argumentera för att du inte gjort så, även om det skulle bli svårt med tanke på din systematik.

Sammanfattningsvis kan du ha gjort dig skyldig till grovt bidragsbrott, men helt självklart är det inte. För grovt bidragsbrott kan du ådömas fängelse mellan sex månader och fyra år. Om straffvärdet för din gärning är lågt, bör en icke-frihetsberövande påföljd väljas, såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (787)
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?
2020-07-04 Får man utge sig för att vara polis?
2020-07-02 När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-06-30 Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn

Alla besvarade frågor (81752)