FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt07/06/2018

Slarvat bort nycklar till hyresrätt, vem står för låsbytet?

Hej,

Har en hyresvärd rätt att fakturera mig som hyresgäst för ett låsbyte på grund av borttappad nyckel?

I hyresavtalet står det att man som hyresgäst ska ersätta borttappade nycklar och passerbrickor, dock står det ingenting om att eventuella låsbyten ska bekostas av hyresgästen.

Detta gäller en kostnad på 3800kr.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan finner du ett svar på din fråga.

Tillämpligt lagrum

2 och 12 kap. Jordabalken (JB).

Vad gäller?

Nycklar till hyreslägenheten utgör tillbehör till byggnaden, vilket framgår av 2 kap. 2 § JB. Om en hyresgäst har tappat bort nycklarna så följer en skadeståndsskyldighet för hyresgästen för all skada som följer av vållandet, detta framgår av 12 kap. 24 § första stycket JB. Detta betyder alltså att hyresgästen ska ersätta låsbytet om hen har slarvat bort nycklarna till det.

Slutsats

Ja, hyresgästen skall ersätta låsbytet om hen har slarvat bort nycklarna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Önskar dig allt gott!

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare