FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv28/07/2013

Släktingars rätt till efterarv

Gift par, maken avlider, inga gemensamma barn. Förstår att makan ärver allt (tills hon dör). Nu har hon dött, hon har två söner. Kommer dessa barn, som bara är barn till den sist avlidna, att ärva även makens andel? Har hans släktingar ingen del i arvet?

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
När två personer är gifta och den ena avlider, kommer den efterlevande maken erhålla egendom genom bodelning, vilket alltid sker när ett äktenskap upplöses, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap 1 §. Bodelningen innebär mycket förenklat att makarnas giftorättsgods delas på hälften mellan parterna. Den andel som tillfaller efterlevande maken är hennes egendom, som hon innehar med full äganderätt. Den andel som tillfaller den avlidna makens sida, plus ev. enskild egendom, är den avlidna makens kvarlåtenskap.

Kvarlåtenskapen ärvs av den efterlevande maken (under förutsättning att den avlidna maken inte testamenterat bort sin kvarlåtenskap) enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1 §. Den först avlidna makens arvingar har dock rätt till efterarv. Detta innebär att, om den först avlidna makens föräldrar, syskon eller syskons barn lever när den efterlevande maken avlider, så har de rätt till en kvotdel (oftast hälften) av den efterlevande makens bo, se ÄB 3 kap 2 §. På så sätt får den först avlidna makens släktingar ut sitt arv efter honom. Den efterlevande makens barn tar del av sitt arv ur mammans kvarlåtenskap, dvs. det som är kvar när efterarvingarna fått ut sitt arv. 

ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230
ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637 

Vänliga hälsningar

Amanda HarryssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?