Skyndsamhetskravet

FRÅGA
Hej.Jag undrar varför vi har ett skyndsamhetskrav? Va innebär skyndsamhetskravet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett krav på skyndsamhet finns i flera olika lagstiftningar. Vanligtvis avses dock kravet som ingår i offentlighetsprincipen och följer av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 12 §. Om din fråga berör ett annat rättsområde ber jag om ursäkt och du får då ställa en ny fråga där du preciserar vilket område det handlar om.

Kravet innebär kort och gott att en begäran att få ta del av en allmän handling ska handläggas skyndsamt. Det syftar till att allmänt upprätthålla tanken bakom rätten att ta del av allmänna handlingar. I grund och botten är det en fråga om demokrati. Tanken är att folket genom att ha rätt att skyndsamt ta del av allmänna handlingar ska kunna kontrollera och få insyn i myndigheternas verksamhet.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll