Skyndar adoption av minderårig med permanent medborgarskap på att få svenskt medborgarskap?

2017-09-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare sedan födseln och har varit god man åt en ensamkommande ungdom med afghanskt medborgarskap. Han har fått permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han har fyllt 18 och bor hos mig. Vi har en mycket god relation och har talat om adoption sedan ett år tillbaka.Frågan är om en adoption skulle påskynda hans möjlighet till svenskt medborgarskap, eller skulle han ändå vara tvungen att vänta fem år för det?Med vänlig hälsningHelen
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställe din fråga till Lawline!

Enligt lagen finns det vissa rekvisit som måste vara uppfyllda för att han ska kunna få svenskt medborgarskap, vilka är följande: han måste kunna styrka sin identitet, ha fyllt 18 år, ha bott i Sverige en viss tid och ha levt ett skötsamt liv i Sverige, 11 § Lag (2001:82) om Svenskt medborgarskap, se här

Kravet om att ha bott i Sverige en viss tid är, som du redan är medveten om, bestämt till att sökanden ska ha bott under en sammanhängande tid i Sverige under 5 år med en avsikt att stadigvarande bosätta sig i Sverige för att uppnå det så kallade hemvistkravet, 11 § 4c p Lag (2001:82) om Svenskt medborgarskap.

För att kunna förvärva svenskt medborgarskap genom adoption så måste det vara ett barn som inte har fyllt 12 år, 4 § Lag (2001:82) om Svenskt medborgarskap. Det kan tilläggas att om barnet är lite äldre så krävs det oftast bara att barnet har varit bosatt i Sverige under en sammanhängande tid på 3 år istället för 5 år.

Statusen alternativt skyddsbehövande kombineras inte med ett permanent uppehållstillstånd eftersom statusen alternativt skyddsbehövande innebär att personen i fråga har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader, till skillnad från ett permanent uppehållstillstånd som är ett tillstånd att vistas i Sverige utan tidsbegränsing, 2 kap 4 § Lag (2001:82) om Svenskt medborgarskap.

Sammanfattningsvis så gör det dessvärre ingen skillnad om du adopterar honom eller inte, eftersom det krävs att han har ett permanent uppehållstillstånd för att ha en chans att få svenskt medborgarskap. Om han hade haft permanent uppehållstillstånd hade en adoption fortfarande inte kunnat skynda på processen eftersom han är över 18 år och måste vara under 12 år för att en adoption ska leda tills svenskt medborgarskap.

Hoppas att du fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97581)