Skymfande av rikssymbol

2015-08-18 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har för mig att det tidigare var förbjudet att bränna svenska flaggan och att det brott som gällde i så fall hette "skändande av rikssymbol". Stämmer detta och vet ni när det brottet avskaffades?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är riktigt att det var förbjudet att bränna svenska flaggan tidigare. Brottet hette "skymfande av rikssymbol", då Brottsbalken 16 kap. 7 §. Det fanns även ett brott för "skymfande av främmande makts rikssymbol". Dessa avkriminaliserades 1971. Den som offentligen skymfade Sveriges flagga eller vapen eller annat rikets höghetstecken kunde dömas för skymfande av rikssymbol till böter eller fängelse i högst sex månader. Det ansågs under 1970-talet att stadgandena inte hade någon funktion längre att fylla. Förargelseväckande beteende och skadegörelse avsågs fylla det tomrum som lämnades.

För den intresserade finns ett utdrag ur Svensk Juristtidning om förargelseväckande beteende, författat av Thomas Bull och Anders Heiborn, här.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (863)
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på mig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.

Alla besvarade frågor (86658)