Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet

2020-09-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min vän gjorde slut med sitt ex för ett tag sedan då hon har många psykiska besvär och går på tunga mediciner, använder alkohol och narkotika. Nu fick han veta att hon är gravid och tänker behålla barnet trots psykisk instabilitet, att hon är arbetslös och utan utbildning. Han är tydlig med att han inte vill ha med det här att göra och att hon är ytterst olämplig för att ta hand om någon, med tanke på att hon inte kan ta hand om sig själv. Hur kan han, utifrån juridiken hantera denna situation bäst? Hur tidigt kan han säga upp vårdnaden? Vilka skyldigheter/rättigheter har han?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fastställande av faderskapen

I Sverige presumerar man att den som är gift med mamman är barnets far (1 kap. 1 § föräldrabalken). Jag uppfattar på din fråga att din vän och hans f.d flickvän inte var gifta, vilket resulterar i att faderskapet kommer fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). Om det sker genom bekräftelse kommer det ske skriftligen och undertecknas, därefter godkännas av socialnämnden och mamman (1 kap. 4 § föräldrabalken). Om det sker genom dom kan undersökning om din väns relation till mamman ske såväl som en genetisk undersökning för att fastställa faderskap (1 kapitlet 5 § föräldrabalken). I detta skede är det med andra ord svårt att avsäga sig vårdnaden.

Vilka skyldigheter och rättigheter har han?

När faderskapet har fastställts innebär det att han kommer vara barnets vårdnadshavare. Detta innebär att han har en underhållsskyldighet åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). Om din vän inte kommer ha delad vårdnad, utan att vårdnaden övergår till modern innebär detta att han är skyldig att betala ut underhållsbidrag till barnet senast till hen fyllt 21 (7 kap. 2 § föräldrabalken). Han måste betala detta; om han inte gör det kommer skulden indrivas istället. Exakt vad han är skyldig att betala kan inte jag svara på, men underhållsbidraget kommer anpassas efter de ekonomiska tillgångar som finns.

Det finns desto mindre rättigheter i dessa situationer. Endast om din vän kan påvisa att någon annan är fadern kan han avsäga sig sitt faderskap (3 kap. 1 § föräldrabalken). Detta alternativ går förstås bort om man genom DNA kunnat påvisa att din vän är pappan. Din vän har möjlighet att i domstol få beslut på att mamman ska vara ensam vårdnadshavare (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det finns också möjlighet att han och mamman själva avtalar om att mamman är ensam vårdnadshavare, förutsatt att socialnämnden godkänner avtalet (6 kap. 6 § föräldrabalken). Underhållsskyldigheten kommer dock alltid kvarstå.

Barnets bästa kommer alltid komma i första hand. Barnet har även rätt till umgänge med båda sina föräldrar (6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta innebär att om barnet vill träffa din vän, har han en skyldighet som pappa att träffa barnet. Det går därför inte att helt utesluta sig ur barnets liv.

Kan mammans missbruk påverka vårdnaden?

Det bör nämnas att en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller på annat sätt brister i omsorgen så att det kan ha en skadlig inverkan på barnet ger domstolen rätt att besluta om att den andra föräldern ska bli ensam vårdnadshavare (6 kapitlet 7 § föräldrabalken). Med hänsyn till den informationen som du lämnat kring moderns hälsotillstånd finns det därför en risk att din vän kan få ensam vårdnad om barnet. Om även din vän skulle anses olämplig kommer rätten flytta vårdnaden till två särskilt förordnade vårdnadshavare istället.

Sammanfattning

Barnets rättigheter kommer alltid att gå först. Därför kommer din vän vara bunden till många skyldigheter. Det är förstås en beklaglig situation att din vän inte är redo att bli pappa och att omständigheterna kring barnets tillvaro redan innan födseln skapar mycket frågor och oro. Det slutliga svaret blir trots allt att din vän inte kan avsäga sig sitt faderskap men att det finns en viss möjlighet att inte ha delad vårdnad. Underhållsplikten kvarstår. Din vän bör även vara beredd på att rätten skulle kunna göra honom till ensam vårdnadshavare, med hänsyn till mammans hälsotillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91351)