Skyldighet för legatarie och arvingar att återbära egendom för att betala den avlidnes skulder

2017-02-18 i Arvsskifte
FRÅGA
I en bouppteckning finns ett legat avseende en fastighet. Legatarien är ej arvtagare i något annat avseende. I dödsboet med en dödsbodelägare finns ett inteckningslån avseende fastigheten. Låneskulden överstiger vida dödsboets övriga tillgångar. Vad händer vid arvsskiftet med inteckningslånet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du vilken betydelse den avlidnes låneskuld har vid arvskiftet, när låneskulden överstiger de tillgångar som dödsboet har kvar efter att ha utgett en fastighet som legat.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Den dödes skulder ska betalas före legat utges och arv skiftas. Vid arvskiftet i ditt fall kommer legatarien bli skyldig att återbära fastigheten, eftersom det behövs för att täcka dödsboets skuld.

Skulder ska betalas först

Som jag förstår det har fastigheten i ditt fall redan utgetts som legat, fastän låneskulden inte hade betalats.

Huvudregeln är att den dödes skulder ska betalas före såväl utgivande av legat som arvskiftet. Om arvet ändå skiftas före skulderna har betalats går skiftet åter, enligt 21 kap. 4 § första stycket ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB). Om det räcker med en partiell återgång så begränsas återgången till vad som är tillräckligt för att betala skulden (21 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Legat som utges före skulderna har betalats går åter om det behövs för att skulderna ska kunna betalas (21 kap. 5 § ÄB). I första hand är det alltså bara den egendom som ingick i arvskiftet som återbärs, och legat återbärs bara i mån av behov.

Vad som alltså kommer att hända är att legatarien blir skyldig att återbära fastigheten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med den avlidnes skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?